Displaying episodes 1 - 30 of 38 in total

Temperament

Hva er temperament, og hvorfor er det et viktig tema i faglig-pedagogisk forståelse? I denne episoden av BluPodden møter du Kirsten Flaten, redaktør og medforfatter av...

Glädje i barns litteracitetspraktiker

Hur kan glädje förstås i små barns litteracitetspraktiker, och hur uppstår glädje i möten mellan barn, vuxna och texter i den sociomateriella miljön?  Postdoktoral for...

Kvalitet i samspelet mellom personale og barn i norske barnehagar

Kva er god kvalitet i samspelet mellom personale og barn, og kva former for samspelskvalitet kjem til syne hjå personalet når observasjonsverkøyet ECERS-R blir brukt? ...

Fem myter om flerspråklighet i barnehagen

Det eksisterer mange myter om hva vil det si å være flerspråklig og hvordan man best kan støtte utviklingen. I denne episoden knuser vi noen av disse mytene. Medvirken...

Kva kompetansar treng barnehagelæraren i framtidas barnehage?

Den norske barnehagen har dei seinare åra vore i stor utvikling og stort sett alle barn går i barnehage. Krava utanfrå knytt til kva barnehagen skal vere og korleis pe...

Gjerekraft for berekraft

Kva er berekraft i barnehagen og korleis kan berekraft utspele seg i ulike barnehagepraksisane?

Hva kjennetegner et godt uteområde i barnehagen?

I episoden møter du barnehagelærer Mari Engesæter i samtale med Jostein R. Sanderud ved barnehagelærerutdanniga, HVL om hva som kan være et godt uteområde i barnehagen...

Dataspill i barnehagen

I denne episoden møter du Torstein Unstad ved Universitetet i Tromsø som forteller om spillprosjektet Minecraft i barnehagen. Unstad deler erfaringer og tanker om bruk...

Juleforberedelse i barnehagen

Den søte førjulstiden er her og mange barnehjerter gleder seg. Men denne tiden kan også gi noen dilemma – for hva er tradisjon og hva er religion i barnehagen? Hva er ...

Bildebøker i barnehagen

Tema for denne podkasten er bildebøker i barnehagen. Vi snakker om hvorfor bildebøker er viktig, favorittbøker og hva bærekraftig litteratur kan være. Medvirkende er p...

Leiken - barnas domene?

Er leiken berre barnas domene og noko dei tilsette i barnehagen helst ikkje skal delta i? Professor Anne Greve problematiserer dette spørsmålet, og saman med førsteam...

Digital barndom og digitalisert oppvekst

Norge er et av verdens mest digitaliserte samfunn med hensyn til digitale muligheter for innbyggerne. Hvordan påvirker dette barndommen og den digitale sosialiseringen...

Internasjonal forskning om barn med språkforstyrrelser

Språkforstyrrelser, eller dld, rammer omtrent 2 barn i hvert klasserom. Det er en «usynlig» vanske og ikke alle barn blir oppdaget før skolealder. I denne episoden hør...

Hvordan skaper barn mening i naturmiljøer gjennom lek?

Hva kan naturmiljø bety for barns lek, og hvordan skaper barn mening mens de leker i naturmiljøer? Dette er problemstillingen i Jostein Rønning Sanderud sin doktoravha...

Lekresponsiv undervisning i svensk barnehage

Lekresponsiv undervisning i barnehagen – hva er det? I Sverige brukes begrepet undervisning i barnehagen, men hva menes egentlig med det? I denne episoden snakker vi ...

Trøbbel eller moro med flagg?

Å bruke nasjonalflagg som symbol på mangfold og fest er vanlig praksis i norske barnehager, men ikke alle opplever dette som noe positivt. I denne episoden hører du Le...

Å sjå og skapa gode augeblikk frå barns ståstad

Kan barnevogna vera ein god arena for møter mellom de yngste barna i barnehagen? Eller skapar me vaksne dei beste møta mellom barn når me går på tur? I denne episoden ...

Nyutdanna barnehagelærar, hjelpetrengande eller visjonære?

Har du lurt på korleis det er å vere nyutdanna barnehagelærar? Denne podcasten vil gje deg eit innblikk i erfaringane til ein nyutdanna barnehagelærar, og ein veileder...

Uteleikens pedagogiske paradoks

Er det slik at uteleik alltid er bra for barn, og kva pedagogisk grunngjeving finnes for at born skal leike i naturen? I denne episoden utfordrer Liv Torunn Grindheim ...

Humor i barnehagen

Hvilken plass har humor i barnehagen, og hva er "group glee" eller latterras? Denne episoden ta utgangspunkt i Kirsten Flaten sin bok Pedagogikk og humor- på godt og v...

Kulturmøte i barnehagen

Denne episoden handler om bevisstgjøring av hvordan vi setter egne verdier og normer som standard i møte med andre og hvordan vi kan redusere vår etnosentrisme. Medvir...

Framtidas barnehagelærarar og utdanning

Undrar du deg over barnehagelærararrolla og barnehagelærarutdanninga fram mot år 2030? Denne podcasten inneheld refleksjonar om framtidas barnehagelærarar, og tankar o...

Barn sin medverknad i naturbarnehagen

I denne episoden får du høyre om barn sin medverknad i naturbarnehagen. Episoden er basert på artikkelen «Nature kindergartens: a space for children’s participation» o...

Engstelige barn

I denne episoden snakker Flaten og Hofslundsengen om barn som er tilbaketrukket og viser engstelig adferd. Det blir tatt opp hvordan barnehagelærer kan håndtere dette....

Kampen om seksåringen

I denne episoden snakker vi om overgangen mellom barnehage og skolen. Vi ser på det historiske grunnlaget for seksåringens skolestart, og vi snakker om lese og skriveo...

Samarbeid mellom barnehage og barnevern

Kva skal til for å få et godt samarbeid mellom barnehage og barnevern? og kva er ei bekymringsmelding. Dette er noko av det vi snakkar om i denne samtalen. Medvirkende...

Barnehagekultur

Hvordan dannes barnehagekultur? I denne episoden diskuterer vi hvordan barnehagen som arbeidsplass og pedagogisk virksomhet skapes av dem som arbeider der. Medvirkende...

Rom for inkludering

Denne episoden har fokus på barnehagens rom, der rom for mangfald, musikalske møteplassar og naturrommet vert tematisert. Vi diskuterer kva betydning dei ulike romma h...

Språkferdigheter og leseutvikling

Språkferdigheter i barnehagealder har vist seg å ha sammenheng med leseferdigheter i skolen. I denne episoden diskuterer vi leseutvikling og hvordan barnehagelærer kan...

Probabilistisk epigenese

Hva betyr barns utvikling i et nevroperspektiv? I denne episoden nyanseres det enkle bilde av «født sånn eller blitt sånn» Medvirkende: Professor emeritus Lars Smith o...

Høgskulen på Vestlandet 2021