Glädje i barns litteracitetspraktiker

Hur kan glädje förstås i små barns litteracitetspraktiker, och hur uppstår glädje i möten mellan barn, vuxna och texter i den sociomateriella miljön?  Postdoktoral forskare Alexandra Nordström (Helsingfors universitet) och postdoktoral forskare Sofia Jusslin (Åbo Akademi) diskuterar dessa frågor utifrån Nordströms (2023) doktorsavhandling ”Joy in young children's literacy practices in early childhood education”.  
Høgskulen på Vestlandet 2021