Kvalitet i samspelet mellom personale og barn i norske barnehagar

Kva er god kvalitet i samspelet mellom personale og barn, og kva former for samspelskvalitet kjem til syne hjå personalet når observasjonsverkøyet ECERS-R blir brukt? Med utgangspunkt i ein studie som er publisert i «Nordisk barnehageforsking», blir desse spørsmåla diskutert og problematisert av professor Elisabeth Bjørnestad, OsloMet, og førsteamanuensis Lillian Pedersen, HVL. 
 
Lenkje til studien/artikkelen:
Høgskulen på Vestlandet 2021